O mnie

Mam na imię Aneta

zajmuję się profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji. Jestem absolwentką dziennych studiów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie kierunku filologia polska ze specjalizacją logopedyczną. Obecnie studiuję neurologopedię z elementami tyflologopedii na podyplomowych studiach na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jestem również pedagogiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz absolwentką Szkoły Muzycznej II stopnia w Żorach.

Doświadczenie

W pracy zawodowej zdobywałam w gabinetach logopedycznych zajmujących się terapią prowadzoną metodą neurobiologiczną (terapią wszystkich funkcji poznawczych). Umiejętności doskonaliłam podczas kilkuletniej działalności wolontaryjnej oraz półrocznego stażu w Centrum Metody Krakowskiej. Dotychczas pracowałam jako logopeda w żłobku i przedszkolach. Obecnie zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Katowicach.

Prowadzę terapię osób z:

  • zaburzeniami miofunkcjonalnymi (np. w leczeniu ortodontycznym),
  • dysfunkcjami narządu żucia,
  • dysfunkcjami oddychania (chrapaniem, nawykowym oddechem przez usta),
  • wadami wymowy.

Zawód logopedy

Wiąże się z nieustanną nauką, dlatego cały czas poszerzam swój warsztat pracy i wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach. Najważniejsze dla mnie jest holistyczne oraz indywidualne podejście do pacjenta – staram się wspierać i stymulować wszystkie funkcje poznawcze, aby rozwój dziecka przebiegał harmonijnie. Najbardziej zależy mi na tym, aby Mały Pacjent czuł się komfortowo w gabinecie, dlatego ćwiczenia prowadzone są w formie zabawy. Radość sprawia mi uśmiech pojawiający się na buzi dziecka oraz każdy jego, nawet najdrobniejszy, sukces.

Poza tym, coraz częściej współpracuję z dorosłymi pacjentami prowadząc terapię wad wymowy, niewłaściwej pozycji spoczynkowej języka oraz terapię jąkania, co daje mi niesamowitą frajdę.

,,Od karmienia do mówienia – wpływ funkcji prymarnych na rozwój mowy”, Beata Białas;

,,Połykanie i pozycja spoczynkowa języka”, dr Iwona Michalak-Widera;

,,Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustnotwarzowego w ujęciu ortodontycznoneurologopedycznym”, Aleksandra Listwoń;

,,Masaż logopedyczny dziecka od podstaw – podejście praktyczne”, Aleksandra Kożdoń;

,,Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii, kinesiotaping medyczny”, Ewa Wojewoda;

,,Gryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej” dr Marzena Machoś;

,,Tradycyjna a strategiczna terapia dyslalii obwodowej”, prof. Danuta Pluta-Wojciechowska;

,,Rotacyzm. Metodyka postępowania logopedycznego w terapii rotacyzmu”, Aleksandra Rosińska;

,,Seplenienie boczne – diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego”, Beata Nedwidek;

,,Metody wywoływania głosek”, dr Alicja Kabała;

,,Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera”, prof. Marta Korendo;

,,Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”, dr Zdzisława Orłowska – Popek;

,,Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny”, Agnieszka Bala.