null

Diagnoza i terapia wad wymowy.

Ćwiczenia emisji głosu, praca nad dykcją, oddechem oraz tempem mowy
null

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji

(opóźniony rozwój mowy, niedokształcenie mowy o typie afazji, zaburzenia ze spektrum autyzmu)
null

Wczesna interwencja logopedyczna

null

Terapia dzieci z grupy ryzyka dysleksji

Wczesna nauka czytania metodą sylabową, przygotowanie szkolne dla dzieci w wieku przedszkolnym
null

Terapia wspomagająca w leczeniu ortodontycznym

null

Kinesiotaping logopedyczny, elementy masażu logopedycznego