Terapia Zaburzeń Mowy i Komunikacji w Katowicach

Zaburzenia mowy i komunikacji mogą wpływać na życie osób w różnym wieku, utrudniając im codzienną komunikację i interakcje społeczne. W Katowicach, Aneta Niedbała, doświadczony logopeda, oferuje specjalistyczną terapię dla osób z różnymi zaburzeniami mowy i komunikacji.

null

Terapia Zaburzeń Mowy

Terapia zaburzeń mowy z Anetą Niedbałą może obejmować:

  1. Artykulacja i Fonetyka: Terapia skoncentrowana na poprawie wymowy i artykulacji dźwięków.
  2. Dyslalia i Dysartria: Leczenie zaburzeń związanych z nieprawidłową wymową dźwięków mowy.
  3. Terapia Głosu: Praca nad kontrolą i jakością głosu, w tym z osobami po operacjach krtani.

null

Terapia Zaburzeń Komunikacji

Aneta Niedbała oferuje również terapię dla osób z zaburzeniami komunikacji, takimi jak:

  1. Afazja: Terapia dla osób z trudnościami w mówieniu i rozumieniu mowy spowodowanymi uszkodzeniem mózgu.
  2. Autyzm i Zaburzenia Spektrum Autystycznego: Indywidualne podejście do terapii komunikacji dla dzieci z autyzmem.
  3. Zaburzenia Społecznej Komunikacji: Pomoc w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych oraz w rozumieniu i używaniu języka w kontekście społecznym.