Terapia zaburzeń mowy i komunikacji

Zaburzenia mowy i komunikacji mogą znacząco wpływać na jakość życia zarówno dzieci, jak i dorosłych, ograniczając ich możliwość swobodnego wyrażania się i budowania relacji z innymi. Poprzez terapię logopedyczną dążę do poprawy umiejętności komunikacyjnych pacjentów, co wspiera ich w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym i zawodowym.

null

Terapia zaburzeń mowy

Terapia zaburzeń mowy związanych z niewykształconą kompetencją językową:

  1. Opóźniony rozwoju mowy – zjawisko polegającego na wolniejszym niż u rówieśników wykształcaniu się kompetencji językowej i komunikacyjnej lub sprawności realizacyjnej.
  2. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – zaburzenia w porozumiewaniu się mają rozległy charakter i często wychodzą poza zachowania werbalne.
  3. Zaburzenia neurologiczne: mózgowe porażenie dziecięce, niedokształcenie mowy o typie afazji, padaczka – dodatkowym elementem zakłóceń komunikacyjnych są motoryka i ruch.

null

Terapia zaburzeń mowy

Terapia zaburzeń mowy związanych z zaburzeniami sprawności realizacyjnych:

  1. Dysfonia – czynnościowe zaburzenia głosu u osób nadużywających narządu głosu lub będących efektem zmienionych procesów psychicznych.
  2. Dysglosja – niewłaściwe realizowanie głosek wynikające z anomalii tkwiących w budowie narządów artykulacyjnych (wady zgryzu, ankyloglosja, stany po wycięciu nowotworu jamy ustnej, rozszczep podniebienia).
  3. Niepłynność mówienia, jąkanie – utrudnienia w płynności wypowiedzi spowodowane przerwami, powtarzaniem dźwięków, sylab lub słów oraz wydłużeniem dźwięków.