Dorosły u logopedy

Dorosły u logopedy👩‍💼
Czy terapia logopedyczna osoby dorosłej ma jakikolwiek sens? Oczywiście!😎
Komunikacja jest jedną z naszych najważniejszych umiejętności. Rozmawianie, autoprezentacja, czy wyrażanie swoich poglądów pewnym głosem wpływa na naszą pewność siebie i podnosi poczucie własnej wartości. Dlatego trudności w komunikacji, nawet w dorosłym wieku, warto konsultować i przepracować z logopedą.👩‍🏫
Jakie są problemy i potrzeby dorosłych pacjentów?
– wady wymowy (rotacyzm czyli nieprawidłowa wymowa głoski R, seplenienie boczne, seplenienie międzyzębowe, seplenienie dorsalne);
– zaburzenia miofunkcjonalne (nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, niewłaściwe oddychanie lub połykanie);
– przygotowanie do leczenia ortodontycznego, konsultacja w trakcie leczenia stawu skroniowo-żuchwowego;
– ból lub uczucie spięcia mięśni w obszarze obręczy barkowej, szyi, twarzy, czy głowy;
– niepłynność mowy, szybkie tempo mówienia;
– chęć pracy nad dykcją i emisją głosu;
– potrzeba wystawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku aktorskim lub logopedycznym;
– utrata kompetencji językowych lub problemy z mową w następstwie wypadku, porażenia, udaru mózgu.
Jeśli chcesz poprawić jakość swojej komunikacji i zastanawiasz się, czy warto rozpocząć terapię logopedyczną, odpowiadam – warto. Dorośli pacjenci są świadomi i zmotywowani do ćwiczeń, dlatego proces terapeutyczny nieraz jest krótkotrwały i przynosi zaskakujące efekty.