Wady wymowy a wady zgryzu

Zauważono związek między występowaniem wad zgryzu, a dysfunkcją mowy🦷🗣. Nieprawidłowości zgryzu, które skorelowane są z wadami wymowy to relacje II i III klasy Angle’a, czy zgryz otwarty. Wśród licznych dysfunkcji narządu żucia największe znaczenie i główną przyczynę wad zgryzu i wad wymowy przypisuje się nieprawidłowemu połykaniu.
1. Wady zgryzu zostały zaliczone do najczęściej występujących zaburzeń rozwojowych dzieci w wieku szkolnym👩‍🦰👨‍🦰.
2. Wada wymowy zależy od rodzaju wady zgryzu (doprzedniej, dotylnej, czy zgryzu otwartego) i/lub nasilenia wady zgryzu📈.
3. Nieprawidłowa wymowa występuje częściej u osób ze zgryzem otwartym i doprzednią wadą zgryzu niż u osób z dotylną wadą zgryzu⚖️.
4. Większość osób z wadą zgryzu nieprawidłowo realizuje głoski dentalizowane: s,z,c,dz,ś,ź,ć,dź,sz,ż,cz,dż oraz głoskę r❗️.
Dysfunkcja języka polegająca na nieprawidłowościach w: pozycji spoczynkowej oraz połykaniu, doprowadza do braku nacisku na podniebienie i w konsekwencji do złego formowania się podniebienia wraz z górnym łukiem zębowym.
Nieprawidłowe połykanie👄👅:
– czubek języka lub jego brzegi napierają na zęby lub między zęby
– wargi są nieprawidłowo ściśnięte, by wspomagać wytworzenie podciśnienia.